Biwak w Bukowinie Tatrzańskiej (13-17.07.20)

 

  • Obowiązkowe do zapoznania się przed wyjazdem (w tym regulaminy):

biwak – Zał. nr 1 Warunki uczestnictwa

 

  • Obowiązkowe do wypełnienia i oddania wychowawcy na dyżurze co najmniej tydzień przed wyjazdem (karta MEN oraz jeden z załączników do karty – nr 8 dla niepełnoletniego uczestnika, nr 9 dla pełnoletniego uczestnika):

biwak – karta MEN

biwak – Zał. nr 8 Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika dla form wypoczynku

biwak – Zał. nr 9 Załącznik do karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika dla form wypoczynku

 

  • Obowiązkowe do zabrania ze sobą w dniu wyjazdu (zał. nr 19 dla uczestników niepełnoletnich, zał. nr 20 dla uczestników pełnoletnich):

Zał. nr 19 Oświadczenia rodziców opiekunów prawnych w dniu rozpoczęcia wypoczynku

Zał. nr 20 Oświadczenia pełnoletniego uczestnika w dniu rozpoczęcia wypoczynku

 

 

Obóz wędrowny w Wiśle (20-24.07.20)

 

  • Obowiązkowe do zapoznania się przed wyjazdem (w tym regulaminy):

obóz wędrowny – Zał. nr 1 Warunki uczestnictwa

 

  • Obowiązkowe do wypełnienia i oddania wychowawcy na dyżurze co najmniej tydzień przed wyjazdem (karta MEN oraz jeden z załączników do karty – nr 8 dla niepełnoletniego uczestnika, nr 9 dla pełnoletniego uczestnika):

obóz wędrowny – karta MEN

obóz wędrowny – Zał. nr 8 Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika dla form wypoczynku

obóz wędrowny – Zał. nr 9 Załącznik do karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika dla form wypoczynku

 

  • Obowiązkowe do zabrania ze sobą w dniu wyjazdu (zał. nr 19 dla uczestników niepełnoletnich, zał. nr 20 dla uczestników pełnoletnich):

Zał. nr 19 Oświadczenia rodziców opiekunów prawnych w dniu rozpoczęcia wypoczynku

Zał. nr 20 Oświadczenia pełnoletniego uczestnika w dniu rozpoczęcia wypoczynku

 

 

Każdy uczestnik biwaku zobowiązany jest do przekazania kadrze obozu uzupełnionej Karty kwalifikacyjnej oraz jednego z załączników do Karty kwalifikacyjnej (zał. 10 – dla uczestników niepełnoletnich, zał. 9 – dla uczestników pełnoletnich). Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami uczestnictwa, w tym regulaminami obowiązującymi w trakcie biwaku. Dokumenty można oddawać na dyżurach kadry – bezpośrednio do drużynowego lub (w razie braku możliwości pojawienia się na jego dyżurze) do innej osoby z kadry. Na sam wyjazd konieczne jest również zabranie ze sobą podpisanego Oświadczenia.

 

Dyżury kadry w harcówce na ul. Długiej 22 (wejście z tyłu SP 1) – czas na oddawanie dokumentów:

2.07 (czwartek), g. 16.30-17.30 ———- Tomasz Gut (drużynowy 37. DW, kwatermistrz)

2.07 (czwartek), g. 17.30-18.30 ———- Natalia Korba (drużynowa 10. DH)

2.07 (czwartek), g. 18.30-20.00 ———- Zuzanna Zimnal (przyboczna 32. DSH)

3.07 (piątek), g. 17.00-18.00 ————– Piotr Nowak (drużynowy 12. DH)

5.07 (niedziela), g. 11.00-12.00 ———- Antonina Guzik (drużynowa PDH, komendantka)

6.07 (poniedziałek), g. 18.00-19.00 —– Łucja Wieczorek (drużynowa 8. GZ, programowczyni)