Zmiana w organizacji wypoczynku 2020

Czuwaj,   w związku ze zmieniającą się z dnia na dzień sytuacją w kraju zdecydowaliśmy o wprowadzeniu modyfikacji w przygotowaniach do tegorocznego wypoczynku. Zmiana została podyktowana rosnącymi wymaganiami wobec planowanych na czas wakacji wyjazdów (głównie koniecznością przeznaczenia dużych sum pieniężnych na środki odkażające i zabezpieczające, co spowodowałoby znaczący wzrost ceny jednostkowej uczestnika, a także ograniczeniem…

Read more